Miss SAITAMA

Miss SAITAMA

2012

Rank Name
1 Satomi Hashimoto Miss SAITAMA

Miss SAITAMA

SAITAMA

SEARCH

Miss Japan