Miss SAITAMA

Miss SAITAMA

2015

Rank Name
1 Risa Shimokawara Miss SAITAMA

Miss SAITAMA

SAITAMA

SEARCH

Miss Japan