Miss KAGOSHIMA

Miss KAGOSHIMA

2016

Miss KAGOSHIMA

Tomoko Kadosono

2015

Miss KAGOSHIMA

Haruka Takeyama

2014

Miss KAGOSHIMA

Mariko Hashimoto

2013

Miss KAGOSHIMA

Yukari Yoshimoto

KAGOSHIMA

SEARCH

Miss Japan