Miss KAGOSHIMA

Miss KAGOSHIMA

2018

MISS KAGOSHIMA

Rika Hayashida

2017

MISS KAGOSHIMA

Yuki Fuse

2016

Miss KAGOSHIMA

Tomoko Kadosono

2015

Miss KAGOSHIMA

Haruka Takeyama

2014

Miss KAGOSHIMA

Mariko Hashimoto

2013

Miss KAGOSHIMA

Yukari Yoshimoto

KAGOSHIMA

SEARCH

Miss Japan